Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Διαβήτης
  • Ενδοκρινική υπέρταση
  • Θυρεοειδής