ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  • Ηπατολογία
  • Ελκώδης κολίτιδα
  • Ηπατίτιδα A, B, C
  • Νόσος του Κρον

    Στοιχεία Επικοινωνίας