Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Δυσπεψία
  • Εναλλαγές κενώσεων
  • Νόσος του Κρον