ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Test δυσανεξίας
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση πλήρης