ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Σ. ΘΩΜΑΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Hashimoto
  • Υπερθυρεοειδισμός
  • Υποθυρεοειδισμός