Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ογκολογία πεπτικού
  • Αίμα και βλέννα στα κόπρανα
  • Αλλαγή κενώσεων
  • Αναιμία