Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γαστρεντερολογικά προβλήματα
  • Καρδιαγγειακά νοσήματα
  • Παχυσαρκία
  • Σακχαρώδης διαβήτης