Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ενδοκρινική υπέρταση
  • Κοντό ανάστημα
  • Σακχαρώδης διαβήτης