ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Διαβήτης τύπου 1
  • Διαβήτης τύπου 2
  • Μεταβολικό σύνδρομο
  • Όζοι θυρεοειδούς