ΠΟΛΙΤΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση