ΠΟΛΥΖΩΗΣ Π. ΖΩΗΣ

Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Επεμβατική Δερματολογία
  • Αισθητική Δερματολογία
  • Δέχεται Κατόπιν Ραντεβού
  • Κλινική δερματολογία