ΠΩΠΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση