Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γαστρεντερολογικά προβλήματα
  • Διατήρηση βάρους
  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Ανθρωπομετρικές μετρήσεις