Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Breath test
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση