ΣΑΜΑΝΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Δυσπεψία
  • Ευερέθιστο έντερο
  • Ηπατολογικός έλεγχος