Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Γαστρεντερολογικά προβλήματα
  • Ελκώδης κολίτιδα
  • Παλινδρόμηση