Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αναιμία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Γαστρεντερίτιδα