ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Παθήσεις γαστρεντερικού
  • Λήψεις βιοψιών, Πολυπεκτομές
  • Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση
  • Ηπατικές παθήσεις