ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Παθήσεις Γαστρεντερικού
  • Λήψεις Βιοψιών, Πολυπεκτομές
  • Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση
  • Ηπατικές Παθήσεις
  • Ενδοσκοπική γαστρεντερολογία
  • Φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου