Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γαστρεντερική αιμορραγία
  • Δυσκολία στην πέψη
  • Έλκος στομάχου
  • Ηπατολογικός έλεγχος