ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Hashimoto
  • Διαβήτης τύπου 1
  • Σακχαρώδης διαβήτης