ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, ΙΦΝΕ
  • Ανώδυνη Υδροκολονοσκόπηση
  • Παθήσεις Ήπατος, Παγκρέατος
  • Νόσος του Κρον
  • Παλινδρόμηση
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση