ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ογκολογία πεπτικού
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Γαστρεντερική αιμορραγία
  • Δυσκοιλιότητα