Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αισθητική δερματολογία
  • Aφαίρεση σπίλων (Ελιών)
  • Botox
  • Ακμή