ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  • Hashimoto
  • Διαβήτης τύπου 2
  • Όζοι θυρεοειδούς

    Στοιχεία Επικοινωνίας