Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Γαστρεντερική αιμορραγία
  • Δυσκολία στην πέψη