ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Ηπατολογικός έλεγχος
  • Γαστροσκόπηση