Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ελκώδης κολίτιδα
  • Ευερέθιστο έντερο
  • Παλινδρόμηση
  • Γαστροσκόπηση