ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Ειλεός
  • Κολίτιδα
  • Λοίμωξη στομάχου από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού