ΤΣΙΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε.

  • Hashimoto
  • Διαβήτης τύπου 2
  • Υπερθυρεοειδισμός
  • Υποθυρεοειδισμός

    Στοιχεία Επικοινωνίας