ΧΑΪΚΑΛΗ - ΓΚΛΑΤΣ ΣΑΜΠΙΝΑ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αισθητική και Κλινική Δερματολογία
  • Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αμβούργου
  • Επεμβατική Δερματολογία
  • Εφαρμογές Laser
  • Aφαίρεση σπίλων (Ελιών)
  • Botox
  • Ακμή
  • Αλλεργικές παθήσεις