ΧΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αιμορροϊδοπάθεια (Αιμορροΐδες)
  • Ευερέθιστο έντερο
  • Ηπατίτιδα A, B, C