Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αιμορροϊδοπάθεια (Αιμορροΐδες)
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση